Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 12 april 2021

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 3, 27

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.