Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 12 febr 2024

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 2, 4-5

Omdat God zo barmhartig is en de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot, heeft Hij ons, terwijl wij allen dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Door genade bent u gered!