Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 12 juni 2017

Uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs 1, 5

Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt
uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.