Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 12 nov 2018

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 4, 32b

Vergeef elkaar
zoals ook God u vergeven heeft in Christus.