Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 13 febr 2023

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 4, 12

Het woord van God is levend en krachtig, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.