Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 13 februari 2017

Uit het boek Psalmen 119, 129

Uw richtlijnen zijn voor mij een wonder,
daarom volg ik ze met heel mijn hart.