Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 13 mei 2024

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 15, 21-22

Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus.