Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 13 nov 2023

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 1, 13b

Houd vast aan het geloof en de liefde die we in Christus Jezus hebben.