Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 13 sept 2021

Uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs 2, 1

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.