Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 14 jan 2019

Uit het evangelie volgens Marcus 1, 19-20

Jezus zag Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes,
die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten,
en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de
dagloners achter in de boot en volgden Hem.