Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 14 mei 2018

Uit het evangelie volgens Johannes 15, 16ab

Jezus zei :
‘Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar Ik jullie,
en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan
en vrucht te dragen, blijvende vrucht.’