Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 15 januari 2018

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 17a

Iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping.