Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 16 aug 2019

Uit de eerste brief van Paulus aan Timoteüs 1, 5

Het doel van je opdracht is de liefde
die voortkomt uit een rein hart,
een zuiver geweten en een oprecht geloof.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag