Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 16 nov 2020

Uit het evangelie volgens Lucas 18, 41b-43a

De blinde sprak: ‘Heer, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei: ‘Zie weer! Uw geloof heeft u gered.’ Onmiddellijk kon hij weer zien en hij volgde Hem terwijl hij God loofde.