Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 17 april 2023

Uit het evangelie volgens Johannes 3, 5-7

Jezus sprak tot Nikodemus: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat Ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden.’