Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 18 april 2022

Uit het evangelie volgens Matteüs 28, 8-9

Ontzet en opgetogen verlieten de vrouwen het graf; ze haastten zich om het aan de leerlingen te vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en aanbaden Hem.