Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 18 december 2017

Uit de profeet Jeremia 23, 5-6

De dag zal komen – spreekt de Heer – dat Ik aan Davids stam
een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning
een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid
zal handhaven. Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven.
Zijn naam zal zijn “De Heer is onze gerechtigheid”.