Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 18 mei 2015

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 2, 13

Als wij de Heer ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan Hij niet.

 

 

Lezing van de dag Leestip van de dag