Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 18 mei 2015

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 2, 13

Als wij de Heer ontrouw zijn, blijft Hij ons trouw,
want zichzelf verloochenen kan Hij niet.