Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 18 sept 2023

Uit de eerste brief van Paulus aan Tiomoteüs 2, 1-2

Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.