Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 20 maart 2017

Uit het evangelie volgens Matteüs 1, 20b-21

De engel verscheen Jozef in een droom en sprak :
‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen,
want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.
Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want
Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’

 

 

Lezing van de dag Leestip van de dag