Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 20 maart 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 1, 20-21

In een droom verscheen een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef Hem de naam Jezus, want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’