Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 20 nov 2023

Uit het boek Psalmen 6, 10

De Heer hoort mijn roep om erbarmen,
de Heer neemt mijn smeekbede aan.