Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 21 aug 2023

Uit het evangelie volgens Matteüs 19, 21-22

Jezus antwoordde hem: ‘Als u volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat u bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zult u een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg Mij.’ Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Jezus in gesprek met de rijke jongeling