Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 21 augustus 2017

Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 44-45

Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden
alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en
verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.