Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 21 augustus 2017

Uit de Handelingen van de Apostelen 1, 44-45

Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden
alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en
verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden.

 

 

Lezingen van de dag Leestip van de dag