Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 21 jan 2019

Uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 7a

Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg.