Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 21 nov 2022

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 5, 2

Ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.

Foto: Mateus Campos Felipe via Unsplash