Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 21 sept 2020

Uit de brief van Paulus aan de Kolossenzen 2, 6

Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt.