Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 22 april 2019

Uit het evangelie volgens Matteüs 28, 10

Jezus sprak tot de vrouwen :
‘Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar
Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.’