Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 22 jan 2024

Uit de brief van Paulus aan de Hebreeën 4, 16

Laten we zonder schroom de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.