Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 22 januari 2018

Uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs 2, 24a

Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken,
maar voor iedereen vriendelijk zijn.