Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 22 mei 2017

Uit de brief van Paulus aan de Kolossensen 1, 9b

We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen
door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt.