Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 23 aug 2021

Uit het evangelie volgens Matteüs 5, 8

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.