Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 23 jan 2023

Uit de brief van Judas 1, 21

Houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.