Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 23 juli 2018

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 2, 20a

Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.