Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 23 oktober 2017

Uit de brief van Paulus aan de Galaten 5, 4

Als u probeert door God als een rechtvaardige
te worden aangenomen door de wet na te leven,
bent u van Christus losgemaakt en
hebt u Gods genade verspeeld.