Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 25 december 2017

Uit de brief van Paulus aan Titus 2, 11

Gods genade is openbaar geworden
tot redding van alle mensen.