Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 25 febr 2019

Uit het boek Spreuken 3, 5

Vertrouw op de Heer met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.