Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 25 juli 2022

Uit het evangelie volgens Marcus 20, 26b-28

Jezus sprak: ‘Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet dienaar van de anderen zijn, en wie van jullie de eerste wil zijn, moet slaaf van de anderen zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’