Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 25 sept 2023

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 5, 17-18

Iemand die één is met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de taak gegeven dat bekend te maken.