Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 27 november 2017

Uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs 4, 6

De God die heeft gezegd:
‘Uit de duisternis zal licht schijnen,’

heeft in ons hart het licht doen schijnen
om ons te verlichten
met de kennis van zijn luister,
die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.