Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 28 aug 2023

Uit het boek Spreuken 15, 8b

Het gebed van de oprechten is God welgevallig.