Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 28 juni 2021

Uit de brief van Paulus aan de Kolossensen 2, 6

Volg de weg van Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt.