Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 28 sept 2020

Uit de brief van Paulus aan de Romeinen 12, 9

Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.