Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 29 april 2019

Uit het evangelie volgens Matteüs 11, 25-26

Jezus sprak :
‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U
deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt
gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld.
Ja, Vader, zo hebt U het gewild.’