Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 3 april 2023

Zo waar Ik leef – spreekt God, de Heer –, de dood van een slecht mens geeft Me geen vreugde, Ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft.