Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 3 aug. 2015

Uit het boek Judit 15, 10b

Moge de zegen van de almachtige Heer
op u rusten tot in eeuwigheid.

 

54cc09980fd10.image

 

Lezing van de dag Leestip van de dag