Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 4 maart 2019

Uit het boek Spreuken 9, 10

Wijsheid begint met ontzag voor de Heer,
inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.