Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 5 april 2021

Uit het evangelie volgens Matteüs 28, 8-9

Ontzet en opgetogen verlieten de twee Maria’s haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op Hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen Hem eer.