Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 5 sept 2022

Uit het boek Spreuken 12, 1

Wie vermaning liefheeft, wil graag leren, wie berispingen haat is dom.