Dagelijks Bijbelcitaat – maandag 6 febr 2023

Uit de brief van Paulus aan de Efeziërs 5, 1-2

Volg het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus deed, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.